PENÍNSULA NARVAL

Estructura de concreto. 2 edificios. 2 sótanos: 6,703.00 m². 7 niveles por torre: 11,523.00 m². Altura: 22.00 m. Ubicación: Bucerías, Nayarit. Propietario: CitiCapital.